crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny jest procesem finansowania wydatków przedsiębiorcy, a nie jego należności. Zadaniem faktoringu odwrotnego jest zapewnienie niezakłóconych dostawy towarów i usług, umożliwiające płynne wykonywanie operacji gospodarczych. Korzyścią z faktoringu odwrotnego jest podwyższenie wiarygodności kupieckiej faktoranta oraz wydłużenie terminów własnych płatności.

Najczęściej spotykamy się z faktoringiem zaliczkowym, czyli procesem finansowania należności (faktoring jawny, faktoring cichy). Stąd właśnie nazwa, ponieważ jest to proces zarządzania zobowiązaniami i ich terminowego rozliczania.

Faktoring odwrotny opiera się o przydzielenie przedsiębiorcy (faktorantowi) kwotowego limitu finansowania, w ramach którego będą realizowane zlecenia płatności. Limit ten może być oparty o zabezpieczenie na aktywach trwałych (np. hipoteka lub przewłaszczenie nieruchomości) lub na obrotowych (np. cesja należności handlowych). Możliwe są także inne zabezpieczenia, jak poręczenie właścicieli lub udziałowców, osób fizycznych lub prawnych.

Faktoring odwrotny w praktyce

Faktoring odwrotny może być warunkiem uzyskania kredytu kupieckiego dla przedsiębiorcy o nieznanej dostawcy reputacji płatniczej. Alternatywnie, może mieć też zastosowanie w przypadku dostaw zagranicznych. W takiej sytuacji dostawca obawia się ewentualnego dochodzenia niezapłaconych należności na nieznanym mu prawie kraju docelowego. Faktor, jako wiarygodny podmiot finansowy, może wstąpić w rolę płatnika i podnieść wiarygodność odbiorcy.

Ten rodzaj faktoringu może być również rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, który poszukuje możliwości uregulowania swoich, istniejących zobowiązań. Jeżeli, wskutek różnych zdarzeń, nastąpiła utrata kapitału obrotowego, to w efekcie może powstać ryzyko przeterminowania zobowiązań.

Jest to niebezpieczna sytuacja, ponieważ brak rozliczeń będzie prowadził do odcięcia przedsiębiorcy od dostaw i uruchomienia procesów windykacyjnych. Faktoring odwrotny spełni wtedy rolę kredytu bankowego. Jednak z tą różnicą, że jest finansowaniem celowym i pozabankowym. Co oznacza, że proces jego uzyskania będzie z reguły szybszy i łatwiejszy.

Korzyści

Ten rodzaj faktoringu jest przede wszystkim sposobem na uzupełnienie niedoboru kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie. Zaletą faktoringu odwrotnego jest utrzymanie płynności rozliczeń zobowiązań. Jest to niezwykle ważne, ponieważ to właśnie problemy rozliczeniowe są najczęściej pojawiającym się sygnałem kłopotów przedsiębiorcy. Reputacja dobrego płatnika jest dla wielu firm niezbędna do utrzymania biznesu.

Faktoring odwrotny może być także sposobem na faktyczne przedłużenie istniejącego terminu płatności u dostawców. Należne płatności zapłaci bowiem faktor, udzielając faktorantowi swojego terminu na rozliczenie jego należności. Na tej samej zasadzie, obecność faktora może uwiarygodnić przedsiębiorcę w oczach dostawcy i umożliwić sprawną realizację transakcji handlowych.

Faktoring odwrotny to także dobry i bezpieczny sposób na uzyskanie finansowania w oparciu o aktywa trwałe. W ten sposób można je wykorzystać jako lewar rozwoju działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Faktoring odwrotny jest mniej popularnym rozwiązaniem, niż jego zaliczkowe odmiany. Przypuszczalnie dzieje się tak, ponieważ dotąd niewiele towarzystw faktoringowych miało ten rodzaj finansowania w swojej ofercie. Jednak, wraz z rozwojem rynku, zarówno przedsiębiorcy jak i podmioty finansowe dostrzegają jego oczywiste korzyści i coraz chętniej sięgają i proponują właśnie to rozwiązanie.