crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

Analiza faktoringowa

Skompletowanie dokumentów wymaganych dla danego produktu faktoringowego i ich analiza pod względem zgodności danych i kondycji finansowej Klienta i / lub jego kontrahenta.