crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

Strefa wiedzy

line blue short

Faktoring pełny

Faktoring pełny, czyli inaczej bez regresu, to odmiana finansowania, w której faktor przejmuje całość ryzyka związanego ze spłatą wierzytelności. W […]
czytaj więcej

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny, nazywany inaczej „faktoringiem z regresem”, to forma finansowania kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. Zadaniem faktoringu niepełnego jest skrócenie okresu spływu […]
czytaj więcej

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny jest procesem finansowania wydatków przedsiębiorcy, a nie jego należności. Zadaniem faktoringu odwrotnego jest zapewnienie niezakłóconych dostawy towarów i […]
czytaj więcej

Faktoring jawny

Faktoring jawny to proces finansowania przedsiębiorstwa poprzez skrócenie czasu spływu należności. Przedsiębiorca, dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę, ma z tego […]
czytaj więcej

Faktoring cichy

Faktoring cichy to sposób finansowania przedsiębiorcy pod zabezpieczenie portfela należności. Przedsiębiorca realizujący sprzedaż do wielu odbiorców, otrzymuje w zamian należności. […]
czytaj więcej

Co to jest faktoring

Faktoring jest formą finansowania bieżącego, sposobem na podwyższenie lub uzupełnienie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. Jego celem jest poprawa płynności, czyli zdolności […]
czytaj więcej

Analiza faktoringowa

Skompletowanie dokumentów wymaganych dla danego produktu faktoringowego i ich analiza pod względem zgodności danych i kondycji finansowej Klienta i / […]
czytaj więcej