crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

Mikrofaktoring

Mikrofaktoring to nazwa zespołu usług, jakie są adresowane do niewielkich przedsiębiorstw, mikro i MŚP. W ich zakres wchodzi przede wszystkim finansowanie, ale też mogą pojawić się usługi dodatkowe.

Podstawowym zadaniem mikrofaktoringu jest zwiększenie kapitału obrotowego w przedsiębiorcy. Celem tego działania jest polepszenie możliwości płatniczych, szczególnie terminowego regulowania zobowiązań. Mikrofaktoring skraca terminy spływu należności i przez pomaga w zakresie płatności podatkowych, kredytowych lub handlowych.

Poprzez mikrofaktoring rozumiemy usługi finansowania dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy mikro i MŚP. Oznacza to pewną standaryzację oferty oraz uproszenie w procesowaniu, tak aby zaoszczędzić czas. Mikrofaktoring stawia na automatyzację oceny wniosków o finansowanie, posługiwanie się bazami danych oraz cyfrową weryfikację wiarygodności klienta. Również zawieranie umów w coraz większym stopniu staje się zdigitalizowane.

Do mikrofaktoringu możemy zaliczyć kilka typów finansowania:

  • finansowanie pojedynczej faktury — rodzaj finansowania adresowany do przedsiębiorców, którzy mają sporadyczne potrzeby wsparcia swoich możliwości płatniczych, raczej jednorazowe, wynikające z czynników zewnętrznych, sezonowości, spiętrzenia wydatków;

  • faktoring jawny — finansowanie, w którym dłużnik pisemnie potwierdza swoje zobowiązania oraz zawiadomienie o cesji wierzytelności, dzięki temu ryzyko ewentualnych kłopotów z płatnością jest niskie, niestety ewentualny brak współpracy dłużnika sprawia, że wdrożenie tego rozwiązania jest niepraktyczne;

  • faktoring cichy — finansowanie, w którym dłużnik nie jest informowany o fakcie cesji jego zobowiązania, w praktyce stosowany jest dla całych portfeli wielu rozproszonych należności, niż przy finansowaniu należności od pojedynczych, większych klientów;

  • faktoring odwrotny — finansowanie zobowiązań, czyli rozliczanie faktur kosztowych do kwoty ustalonego limitu, dość często wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki lub poręczeń właścicieli firmy albo jej udziałowców;

Mikrofaktoring może być powiązany z usługami towarzyszącymi, takimi jak:

  • windykacja — obejmująca zarówno kierowane do dłużnika wezwania, negocjacje spłaty w imieniu przedsiębiorcy, a także pozwy i pisma proesowe wraz z zastępstwem sądowym;

  • księgowość — obejmująca udostępnienie systemu do wystawania faktur lub programu księgowego do własnej obsługi przedsiębiorcy, lub też usług księgowych świadczonych na zasadzie biura rachunkowego;

500 PLN
Poniżej 100 000 PLN
Powyżej 100 000 PLN
15 000 000 PLN
Zostaw kontakt do siebie – wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy!

Nasza rekomendacja

Dobra rada:

Jeżeli szukasz faktoringu do 200.000 PLN to wybieraj faktora, który ma tylko jedną opłatę. Zwróć uwagę jakie koszty faktor ma w regulaminie, czy pobiera opłatę za: ustalenie limitu, procesowanie wniosku, czy są opłaty za niewykorzystanie limitu i opłaty abonamentowe lub czy istnieją inne koszty poza finansowaniem faktury.

Rekomendujemy faktorów takich jak Finea, gdzie istnieje tylko jedna opłata – za sfinansowanie faktury. Taki transparentny układ pozwala nam mieć pewność jaki będzie koszt faktoringu.

Sprawdź

Mikrofaktoring w praktyce

Najważniejszym aspektem oceny wniosku o finansowanie mikrofaktoringowe jest dotychczasowa historia przedsiębiorcy. Jeżeli płaci on w terminie swoje zobowiązania podatkowe, kredytowe, handlowe i pracownicze to wskaźnik jest rzetelności płatniczej jest wysoki. Jeżeli jednak pojawiają się dłuższe i częstsze opóźnienia, prowadzone przeciw niemu działania windykacyjne lub zajęcia komornicze to są to czynniki negatywne. Te same kryteria stosuje się do jego odbiorców, dłużników fakturowych.

Mikrofaktoring stawia elektronicznie składane wnioski i na automatyzację ich procesowania. Oznacza to, że większość lub całość procesu odbywa się poprzez wprowadzanie danych i dokumentów do okienka aplikacji, dostępnej w przeglądarce. Dotyczy to także zawieranej umowy i uruchamianych płatności. Dzięki technologii zazwyczaj wnioski są analizowane szybko, a finansowanie udaje się uruchomić w ciągu dwóch lub trzech dni roboczych.

Mikrofaktoring — korzyści

Mikrofaktoring jest prostym sposobem finansowania mniejszych przedsiębiorstw. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie wymaga skomplikowanych wniosków i przedstawiania wyników finansowych. Jest rozwiązaniem prostym, dostępnym elektronicznie. Jego struktura kosztów jest uproszczona, co pozwala na szybkie zorientowanie się w atrakcyjności oferty.

Mikrofaktoring w połączeniu z usługami towarzyszącymi, pozwala na objęcie przedsiębiorcy kompleksowymi usługami w obszarze finansów. Pozwala to skoncentrować jego wysiłki na prowadzeniu biznesu i rozwoju firmy.

Mikrofaktoring — podsumowanie

Mikrofaktoring — silnie nasycony nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi — należy do najszybciej rozwijających się zespołów usług, kierowanych do przedsiębiorstw sektora mikro i MŚP w Polsce.