crossdocfacebooklinkedinmailuploadweb
serwis wspierający płynność dla MŚP

Finansowanie pojedynczej faktury

Nowoczesne technologie informatyczne rewolucjonizują każdą dziedzinę życia. Nie inaczej jest w obszarze finansów dla firm. Jednym z najciekawszych rozwiązań są usługi finansowania na podstawie pojedynczej faktury.

Celem klasycznego faktoringu jest stałe zwiększenie kapitału obrotowego firmy poprzez skrócenie okresu spływu należności. Podstawowym zadaniem jest wyliczenie kwoty brakującego kapitału i dostosowanie oferty w taki sposób, aby go uzupełnić. Środki w ten sposób pozyskane służą do terminowego rozliczania zobowiązań.

Finansowanie pojedynczej faktury jest rozwiązaniem podobnym, ale odpowiadającym na inne uwarunkowania. Jest przeznaczone dla przedsiębiorcy, który miewa sporadyczne zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał. Jego celem jest terminowe wywiązania się ze zobowiązań, które chwilowo przerastają możliwości. Nie jest to zatem stałe finansowanie, lecz okazjonalne. Odpowiadające na pojawiające się zdarzenia, nieprzewidziane potrzeby i okresowe spiętrzenia wydatków.

Finansowanie pojedynczej faktury nie należy mylić ze skupem faktur. Zakup wierzytelności jest transakcją kapitałową, wskutek której następuje przelew praw własności na nabywcę. Finansowanie faktury jest usługą, polegającą na zaliczkowaniu przyszłej płatności przez faktora. Takie finansowanie można porównać do pożyczki, która spłacana jest przez dłużnika fakturowego.

Faktor, finansujący należność, zachowuje prawo do regresu, czyli roszczenia zwrotnego. Jeśli dłużnik nie uiści swojej płatności w terminie, faktor ma prawo podjąć działania windykacyjne także wobec wystawcy faktury (faktoranta). Zarówno dłużnik jak i faktorant odpowiadają przed faktorem solidarnie. Oznacza to, że może on dochodzić swoich należności od każdego z nich, w równym stopniu.

Innymi słowy, finansowanie pojedynczej faktury to usługa, która ma na celu wesprzeć możliwości płatnicze faktoranta, ale nie przejąć ryzyko płatności, generowane przez nieuczciwego dłużnika.

500 PLN
Poniżej 100 000 PLN
Powyżej 100 000 PLN
15 000 000 PLN
Zostaw kontakt do siebie - wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla Twojej firmy!

Nasza rekomendacja

Korzyści faktoringu

Finansowanie pod fakturę jest stosunkowo prostym i szybkim procesem, który pozbawiony jest wielu uciążliwości bankowego postępowania kredytowego. Dzieje się tak dlatego, że analiza jest oparta na kluczowych, dostępnych publicznie danych i statystycznej pewności, że rzetelni przedsiębiorcy zawsze płacą swoje zobowiązania.

Dzięki technologii jest to proces elektroniczny, który można przeprowadzić w dowolnym momencie, stosownie do uświadomienia sobie potrzeby dodatkowego finansowania. Przez to nie angażuje się nadmiernie ani czasu samego przedsiębiorcy, ani jego księgowości.

Finansowanie pojedynczej faktury nie wiąże się z żadnymi kosztami stałymi. Nie zaciąga obowiązku przeprowadzania wszystkich możliwych płatności przez specjalny numer rozliczeniowy. Nie niesie też innych uciążliwości związanymi z trwałą relacją z instytucją finansową.

Koszt finansowania pojedynczej faktury zazwyczaj jest znany z góry i wyrażony jedną, łatwą do porównania kwotą. Dzięki temu przedsiębiorca może w prosty sposób ocenić atrakcyjność oferty, zanim zaangażuje się w proces.

Sprawdź

Finansowanie faktury w praktyce

Finansowanie pod fakturę w znacznej mierze ułatwiają nam zdobycze współczesnej technologii. Cały wniosek jest wypełniany elektronicznie w okienku przeglądarki internetowej. Wprowadzone informacje pozwalają na szybką analizę wiarygodności płatniczej uczestników transakcji. Oceniana jest głównie moralność płatnicza, czyli informacje o dotychczasowych rozliczeniach zobowiązań podatkowych, kredytowych i handlowych. Opóźnienia płatnicze, sprawy windykacyjne lub zajęcia komornicze mogą uniemożliwić transakcję.

Jeżeli historia przedsiębiorcy nie budzi zastrzeżeń, a kwota transakcji mieści się w pewnym standardowo przyjętym limicie, klient uzyskuje zgodę na finansowanie. Proces ten trwa zazwyczaj nie dłużej, niż dwa dni robocze, czasami nawet kończy się tego samego dnia. Dysponując aktywnym limitem można złożyć, elektronicznie w okienku przeglądarki, fakturę do finansowania. Faktor rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia rzetelności faktury u jej odbiorcy, dobrze jest więc poinformować dłużnika, że takie działanie może wystąpić. Faktura może zostać zaakceptowana czasami nawet w ciągu kilku godzin, a pieniądze zostać przelane tego samego dnia.

Podsumowanie

Finansowanie pod fakturę lub finansowanie faktur to autentycznie innowacyjne rozwiązanie. Pozwala niewielkim firmom w prosty i świadomy sposób uzyskać wsparcie finansowe. Bez dużego nakładu pracy nad wnioskiem, oczekiwania na decyzje oraz niejasnego systemu opłat, odsetek i prowizji.